onsdag 30 mars 2011

Varför ska Juholt bestämma???

Hur roligt blir det inte, när sossen Urban Ahlin först springer runt och skriker krig, och ser bara ut att vara timmar ifrån att personligen åka ner till Libyen och med bössa i hand störta Kadaffi ( eller hur nu karln stavar sitt namn), sen när 70 tals kramaren Juholt får möjlighet att visa vad sossarna står, så vips är det samma sak som på Sahlins och Perssons tid, visst kan Sverige vara med men vi får inte skjuta för då kan ju nån göra sig illa. kriga och dö det är för andra inte för svenskar. För inte dräller det av Libyskt stridsflyg i flygförbudszonen.

Men det mest intressanta är ändå att Juholt parkerar sig i 70 talet och dess flummiga syn på verkligheten, att Sverige inte skall få beskjuta militära markmål för att inte döda "drogade barnsoldater" är väl ett tydligt exempel på att vi kan se fram emot i form av total avsaknad av kunskap och verklighetsförankring,
visst kan det verka kul, men den typ av argument är farliga, och faktiskt är det lite läskigt att det ligger i samma härad som Kadaffis påståenden om om att rebellerna består av nedknarkade Al-Quida anhängare som går i Europas ledband.

Men allvarligt talat varför var det så viktigt att få med Juholt?
det viktiga är att det blir rätt, inte att man är många om fel beslut

Så sluta med larvet, ska Sverige deltaga så ska vi göra det full ut

tisdag 15 februari 2011

Riksbanken en fara för vårt välstånd

Jag återkommer till att det är fel att använda prisökningarna i bostadsbristens Stockholm som underlag för höjning av Reporäntan, rensat för denna lokala händelse så har vi i Sverige ingen inflation som överstiger Riksbankens räntemål om 2 procentenheter.

Så frågan man måste ställa sig är, varför är Riksbanken med Ingves i spetsen så otroligt sugen på att försämra för vår exportindustri, vilken är grunden för vårt välstånd, och samtidigt fylla på de bonusstinna bankernas kassor, och dessutom minska svenska folkets köpkraft drastiskt.

Det är alvarligt när exportindustrins orderingång minskar till följd av den ökade kronkursen som är en direkt följd av räntehöjningen, speciellt då Sverige är ett av världens mest exportberoende länder, dvs mår exportindustrin dåligt mår vi alla dåligt.

Att räkna in prisökningar på en lokal bostadsmarknad i inflationen är svenska riskbanken ensam om i världen, så det hela verkar bygga på ett feltänkt, dags för riskbankstyrelsen att lyssna på sin mest meriterade medlem och den som har kraftigast invändningar mot dagens räntepolitik, nämligen Lars E O Svensson.

Frågan är till och med denna om riskbanken med sina höjningar endast höjer för att kunna sänka i en framtida kris, de har eventuellt sneglat på japan där räntan fastnat på 0 procent och borde höjts men nu är det för sent, och då är räntevapnet borta för deras del. Oavsett de riskerna så ingår det inte i riskbankens uppdrag att ta den hänsynen, så frågan är om de faktiskt inte går utanför sitt uppdrag.

Inga fler räntehöjningar så länge den verkliga inflationen inte överstiger riskbankens mål

AB DN DN SvD SvD SvD SvD Exp Exp GP HD DPS e24 e24 SvD Exp

måndag 14 februari 2011

Det borde vara pinsamt

I dåliga tider står de där framför pappa staten med mössan i handen och så snällt och gulligt förklarar att de är en av grundfundamenten i den fria ekonomin, men sen när de onda tiderna är förbi och staten dvs vi alla har hållit dem under armarna, så är de tillbaka på banan med risktaganden, bonusar och ett liv som ingen bransch som lever under sunda förhållanden kan göra.

det bär mej emot men lagarna bör förändras, dvs en bank som missköter sig och i en kris behöver hjälp av staten, ska få det men mot ägande, eller mot att staten tar över banken helt och hållet. nu kan det låta socialistiskt men, det är sund ekonomi, det bör göra att bankernas extrema risktagande som till stor del är grunden till finanskrisen borde upphöra, vilka ägare vill premiera att ett risktagande som gör att de kan bli av med sin egendom

Den verklighet bankerna agerar i idag är så långt från övriga näringslivet, vilket visar sig när bankerna inte ser ut att förstå att det kan vara smart att försöka ge sin bransch ett bättre rykte, att så snart efter att landets invånare genom staten räddat bankerna, tänja ut räntemarginalen till det yttersta och på så sätt fylla sina lador med pengar och sen ge sig stora bonuslyft är inte bara något som sticker i ögonen på de som får betala priset genom högre räntor det är i längden farligt då deras agerande gör att förtroendet för de finansiella institutionerna sjunker så lågt att vem vet vad vi får se för konstiga aktörer på den markanden i framtiden. För fler och fler ser bankerna som aktörer på en marknad som inte riktigt är vit längre.


e24 e24

fredag 7 januari 2011

Vi har bostadsbrist i Stockholm

Alla mer eller mindre konstiga förslag för att dämpa prisutvecklingen på bostäder i framförallt Stockholm. har en sak gemensamt, de har katastrofalt missat varför priserna är så höga

Bostadsbristen i Stockholm, att som borgerlig politiker inte se sambandet mellan utbud och efterfrågan inverkan på pris är ju rent pinsamt, om sossar eller vänsterpartister inte förstod hade bara varit en bekräftelse på att de inte förstår marknadens mekanismer eller förstår sig på ekonomi. men konstigt blir det när ekonomer och borgerliga politiker tror sig hitta en lösning på de höga bostadspriserna, och att denna lösning är att försvåra och fördyra för den som vill bo i Stockholm, så osar det lite väl mycket av planekonomi och vänsterretorik.

för det första låt oss konstatera att spekulationer i bostäder i Sverige är rätt ovanligt. för det andra så har vi snart 100 000 personer som söker bostad i Stockholm, de flesta av dem är idag utlämnade till en osäker andrahandsmarknad eller bor som vuxna kvar hos sina föräldrar.

om man som politiker vill att priserna sjunka på bostäder i Stockholm, ja då finns bara en möjlighet, att underlätta för nybyggnationer, förtäta staden och bygg på höjden, allt för att öka utbudet och därmed kyla av marknaden. Allt annat kommer bara att med tiden ge antingen bromsad utveckling och/eller en totalt cementerad bostadssituation, där fler och fler som vill bo kommer hänvisas till en laglös svart marknad, en marknad som redan idag florerar, men politikerna väljer att blunda för.


Sen stöds idén att inte bygga nytt och högt i Stockholm av en hög av bevarande kramare, som hänvisar till Stockholms unika karaktär osv, de är personer som inte vill ha nya grannar och som har svårt att förstå att förnyelse leder till utveckling och framsteg.


SvD SvD SvD