fredag 7 januari 2011

Vi har bostadsbrist i Stockholm

Alla mer eller mindre konstiga förslag för att dämpa prisutvecklingen på bostäder i framförallt Stockholm. har en sak gemensamt, de har katastrofalt missat varför priserna är så höga

Bostadsbristen i Stockholm, att som borgerlig politiker inte se sambandet mellan utbud och efterfrågan inverkan på pris är ju rent pinsamt, om sossar eller vänsterpartister inte förstod hade bara varit en bekräftelse på att de inte förstår marknadens mekanismer eller förstår sig på ekonomi. men konstigt blir det när ekonomer och borgerliga politiker tror sig hitta en lösning på de höga bostadspriserna, och att denna lösning är att försvåra och fördyra för den som vill bo i Stockholm, så osar det lite väl mycket av planekonomi och vänsterretorik.

för det första låt oss konstatera att spekulationer i bostäder i Sverige är rätt ovanligt. för det andra så har vi snart 100 000 personer som söker bostad i Stockholm, de flesta av dem är idag utlämnade till en osäker andrahandsmarknad eller bor som vuxna kvar hos sina föräldrar.

om man som politiker vill att priserna sjunka på bostäder i Stockholm, ja då finns bara en möjlighet, att underlätta för nybyggnationer, förtäta staden och bygg på höjden, allt för att öka utbudet och därmed kyla av marknaden. Allt annat kommer bara att med tiden ge antingen bromsad utveckling och/eller en totalt cementerad bostadssituation, där fler och fler som vill bo kommer hänvisas till en laglös svart marknad, en marknad som redan idag florerar, men politikerna väljer att blunda för.


Sen stöds idén att inte bygga nytt och högt i Stockholm av en hög av bevarande kramare, som hänvisar till Stockholms unika karaktär osv, de är personer som inte vill ha nya grannar och som har svårt att förstå att förnyelse leder till utveckling och framsteg.


SvD SvD SvD