tisdag 15 februari 2011

Riksbanken en fara för vårt välstånd

Jag återkommer till att det är fel att använda prisökningarna i bostadsbristens Stockholm som underlag för höjning av Reporäntan, rensat för denna lokala händelse så har vi i Sverige ingen inflation som överstiger Riksbankens räntemål om 2 procentenheter.

Så frågan man måste ställa sig är, varför är Riksbanken med Ingves i spetsen så otroligt sugen på att försämra för vår exportindustri, vilken är grunden för vårt välstånd, och samtidigt fylla på de bonusstinna bankernas kassor, och dessutom minska svenska folkets köpkraft drastiskt.

Det är alvarligt när exportindustrins orderingång minskar till följd av den ökade kronkursen som är en direkt följd av räntehöjningen, speciellt då Sverige är ett av världens mest exportberoende länder, dvs mår exportindustrin dåligt mår vi alla dåligt.

Att räkna in prisökningar på en lokal bostadsmarknad i inflationen är svenska riskbanken ensam om i världen, så det hela verkar bygga på ett feltänkt, dags för riskbankstyrelsen att lyssna på sin mest meriterade medlem och den som har kraftigast invändningar mot dagens räntepolitik, nämligen Lars E O Svensson.

Frågan är till och med denna om riskbanken med sina höjningar endast höjer för att kunna sänka i en framtida kris, de har eventuellt sneglat på japan där räntan fastnat på 0 procent och borde höjts men nu är det för sent, och då är räntevapnet borta för deras del. Oavsett de riskerna så ingår det inte i riskbankens uppdrag att ta den hänsynen, så frågan är om de faktiskt inte går utanför sitt uppdrag.

Inga fler räntehöjningar så länge den verkliga inflationen inte överstiger riskbankens mål

AB DN DN SvD SvD SvD SvD Exp Exp GP HD DPS e24 e24 SvD Exp

måndag 14 februari 2011

Det borde vara pinsamt

I dåliga tider står de där framför pappa staten med mössan i handen och så snällt och gulligt förklarar att de är en av grundfundamenten i den fria ekonomin, men sen när de onda tiderna är förbi och staten dvs vi alla har hållit dem under armarna, så är de tillbaka på banan med risktaganden, bonusar och ett liv som ingen bransch som lever under sunda förhållanden kan göra.

det bär mej emot men lagarna bör förändras, dvs en bank som missköter sig och i en kris behöver hjälp av staten, ska få det men mot ägande, eller mot att staten tar över banken helt och hållet. nu kan det låta socialistiskt men, det är sund ekonomi, det bör göra att bankernas extrema risktagande som till stor del är grunden till finanskrisen borde upphöra, vilka ägare vill premiera att ett risktagande som gör att de kan bli av med sin egendom

Den verklighet bankerna agerar i idag är så långt från övriga näringslivet, vilket visar sig när bankerna inte ser ut att förstå att det kan vara smart att försöka ge sin bransch ett bättre rykte, att så snart efter att landets invånare genom staten räddat bankerna, tänja ut räntemarginalen till det yttersta och på så sätt fylla sina lador med pengar och sen ge sig stora bonuslyft är inte bara något som sticker i ögonen på de som får betala priset genom högre räntor det är i längden farligt då deras agerande gör att förtroendet för de finansiella institutionerna sjunker så lågt att vem vet vad vi får se för konstiga aktörer på den markanden i framtiden. För fler och fler ser bankerna som aktörer på en marknad som inte riktigt är vit längre.


e24 e24