lördag 4 september 2010

En slank han dit en slank han dit

Väljarundersökningar!!

Ja de ser mer och mer ut att vara till för just de undersökande företagen, det har nu blivit mer och mer status att ha sin egen undersökning, därför blir även de undersökande förtagen fler och fler och som en naturlig konsekvens därav så blir även undersökningarna fler och fler och då olika metoder används så blir också svaren olika, ena dagens vinnare är nästa dags förlorare, faktum är att frågan är om inte de snart dagliga undersökningarna med helt vitt skilda resultat gör att tilltron till dem minskar avsevärt och i förlängningen har önska n om de dem egna unika undersökningen skapat så många olika resultat att tilltron blir så låg att ingen tills lut lägger någon större vigt vid dem, och vipps har vi en självkonstruerad krisbranch.

SvD Exp SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar