fredag 30 januari 2009

Vad är det här för regering?????

Det här har i alla fall inte jag röstat för


Nu har det väl ändå passerat all gränser till vad som kan vara förnuftigt, vi har ju tydligen en regering som inte kan se helheten ( visst är den ekonomiska verkligheten bitter, man någon sans får det väl vara ). Den nästintill total nedläggning av försvaret Sverige nu ser ut att göra, kommer att kosta oss antingen otroligt mycket i då vi måste återinvestera i skrotade flygplan, skrotade stridsvagnar, skrotade båtar och framför allt i att återuppbygga en militär kunskap hos soldater då av någon anledning vissa idag tror att det skall räcka med 12 500 soldater inom ett antal år jämfört med de 785 000 vi ansåg oss behöva 1985 , eller i värsta fall kan nedrustningen kost oss vår frihet, då vårt mikroskåpiska försvar gör oss till en munsbit för en illa sinnad makt i en framtid vi idag inte känner. Sen kan man undra vad får vi kvar för folk i försvaret, när det krymper så som det gör nu, kan det vara så att kvar blir de som inte får något annat jobb, eller rena dödspiloterna då sannolikheten att det är lika med en dödsdom att försvara landet om man inte är fler än 12 500 är mycket hög, inget av alternativen låter tilltalande.

Nu är det dags för ett nationellt upprop om att landet skall förvaras, dags att betala försäkringspremien för vårt långsiktiga oberoende och vår frihet. Det är dags att hantera försvaret som en budgetutjämningspost.


SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar