onsdag 28 januari 2009

Varför skicka några stackare i döden

Det ser nu ut som det är dags att lägga ner


Otroligt!!!! Nu ser det ut som om det är lika bra att göra som Mogens Glistrup föreslog i Danmark, ersätta försvaret med en telefonsvarare som säger ” vi ger oss”.
För hur skall vi kunna fördela dryga 20 000 man och 60 stridsvagnar över landet, och har vi dessutom vår spetsteknologi på uppdrag i andra länder blir det inte mycket kvar till de övriga.

Det gå inte längre att säga att hela landet skall förvaras. Vem skall med gott samvete beordra stackars 20 000 man att försvara landet, när vi idag har en polisstyrka på knappt 20 000 som inte ser ut att räcka för att utföra vad medborgarna kan kräva.

Säkert har anslagen till försvaret historiskt inte används på bästa sett alla gånger, men i dagsläget kan vi inte annat än att göra en korrekt analys av hur omvärlden ser ut och anpassa oss därefter. Det kommer säkert svida i stadskassan, och det beror på stor del att amatörerna och drömmarna allt för länge har fått styra vår säkerhetspolitik, med konsekvens att förvaret har nedrustats med en rasande fart utan förankring i verkligheten.

Som vanligt dyker amatörerna upp och talar om ”rysskräck” ”förvarslobby” osv, men vi har för många gånger litat på de som säger att vi kan strunta i försäkringspremien.

Vårt förvar idag borde ju motsvara att endast trafikförsäkra en stöldbegärlig Ferrari som man sen parkerar på gatan. Notan bli dyr när dumheten får effekt. Men den insikten verkar av någon anledning inte nått regeringen och ansvarig minister.


SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar