onsdag 24 februari 2010

Den röda fanan skiftar i brunt

År 2010 har vi i en av Sveriges största kommuner ett kommunalråd som antingen med flit eller av rent oförstånd väljer att blunda för de trakasserier judar utsätts för i hans kommun, trots att judar känner sig så förföljda att de flyttar så väljer han att inte se, utan till internationell media bara se ut som ett frågetecken och låtsas som inget har hänt.

Vem är han då denna Ilmar Reepula?

jo en baltisk flykting som vuxit upp i den hårt segregerade arbetarstaden Motala, där bristen på yttre influenser och andra än svenskar skapar ett samhälle och en befolkning som känner skräck och hat inför det de inte känner, ett fundamentalistiskt samhälle där endast ett parti finns, en verklighet, där Castro är god, där Israel är ont och palestinierna per definition är goda, där alla dras över en kam, där den som inte är arbetare eller den som t ex är jude är misstänkt bara för vad man är eller inte är. Ilmar har tagit med sig sina fördomar från barnsben ut i stora världen och har nu makt,

vad händer då???

Fördomarna som finns i makthavarens huvud blir till makt, makt att blunda och låta oförrätter fortgå, för att de passar in i hans vridna världsbild.

Hur kan socialdemokratiska ledningen låta något sådant fortgå?

Men ingen gör något, och samtidigt så händer det, man kan nu se det

Den röda fanan i Malmö skiftar i brunt


SvD SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar