lördag 3 juli 2010

Det här måste regleras

Herregud här är ett område som medborgarna med ont uppsåt skapat för att det ligga utanför existerande lagstiftning. När inga lagar och regler finns så uppstår såklart skador och olyckor, för att skydda medborgarna från skador måste detta åtgärdas.

Nya hopp lagar måste införas omgående – en Lex hopp bör omfatta följande

  • tillstånd för studsmatta måste sökas hos länsstyrelsen
  • minimiålder måste omgående införas.
  • antal hopp per dag måste även det begränsas
  • antalet studsmattor per kvadratkilometer bör även det begränsas då tillrop och skrik stör omkringboende
  • ett hoppverk bör instiftas, för övervakning och utveckling av regler

straffsatsen för brott mot lagen bör ligga i paritet med skattebrott som är det värsta man kan begå i Sverige.


Exp DN SvD GP

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar