fredag 2 juli 2010

Mona har fått motorstopp

Men vad trodde Mona egentligen när hon valde samarbetspartners, Miljöpartiet som står till höger om sossarna i mångt och mycket, och sen på andra sidan han som grät av sorg när Berlinmuren föll.

Klart att det inte går,

Sossarnas som parti har gjort en av efterkrigstidens mest fantastiska politiska resa, från att varit ett parti som ville förbjuda paraboler, fri radio och TV, som ansåg att det fanns något som hette blandekonomi, som ville att facken skulle ta över företagen genom löntagarfonder, till att idag anse att vårt lands välstånd kräver marknadsekonomi. Visst lever en del av de gamla idéerna kvar hos en del men är inte idag partiets officiella ideologi.

Hade de hållit kvar de gamla ståndpunkterna så hade partiet idag varit marginaliserat.

Men när man väljer en efterträdare till Göran Persson som heter Mona Sahlin så valde man en person som gång efter gång har visat på mycket dåligt omdöme, som var uppvuxen i den gamla socialdemokratin och allt vad det medför av gamla invanda beteendemönster.

Mona var nog rätt säker på att hon skulle leda de rödgröna fram till seger, men när Ohly och Wetterstrand profilerar sig och styr, så är Mona osynlig, och är idag mest en passagerare som vill men inte kan ta ratten.

Så jag tackar återigen Socialdemokratiska partiet till valet av Mona Sahlin till partiledare, hon är och förblir Alliansens bästa valarbetare


DN SvD GP HD DPS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar