tisdag 28 juli 2009

Facket till för facket ?

Av någon helt otrolig anledning så har facket missat den allra största möjligheten för arbetstagarna att få makt, över och på sina arbetsplatser, det beror nog på facket och sossarnas gamla syn på arbete, dvs något man har på fabriken livet ut.

Men det bästa sättet för en anställd att visa sitt missnöje är ju att säga upp sig, men det vågar folk inte, inte för att de inte har mod utan för att de inte har råd att vara utan a-kassan i 55 dagar som man blir om man säger upp sig själv. Det systemet minskar rörligheten på arbetsmarknaden något otroligt.

Facket har varit mer inriktat på strejk och liknande åtgärder för det stärker ju just fackets ställning och makt. Om man däremot kan säga upp sig själv från sitt arbete och bara riskerar ett fåtal dagars avstängning så ökar alldeles säker rörligheten på arbetsmarknaden, och därmed produktiviteten och kvaliteten på det som utförs, och det stärker den enskildes makt.


SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar