måndag 13 juli 2009

Lede FI är visst redan här


En övertro på sig själv, en oförmåga att se verkligheten, eller en ren inkompetens, vad ligger bakom alla dessa fatala missgrepp som nu försvaret uppvisar. Inte nog med att regeringen totalt nonchalerar försvaret och tillsätter en gammal vapenvägrare som försvarsminister, utan inkompetensen lyser allt för stark inom försvaret självt.

Helikoptrar som inte kan flyga, flygvapnets kommunikationssystem som inte är krypterat utan bara att lyssna av för den som vill. och nu senast det redan fördyrade IT systemet PRIO blir ännu dyrare och äter upp än ännu större del av den idag lilla kakan

En anledning till detta är troligtvis att försvaret har skurits ner så kraftigt och personal har fått sluta i en sådan rasande fart, att endast de som inte kunnat få andra jobb har blivit kvar och så de är de som idag sitter på beslutande poster och tyvärr så är väl det så att de som inte fick några andra jobb, när framtiden inom försvaret ser usel ut var de som är minst kompetenta så då blir det också de som fattar besluten.

Antingen får regeringen ändra sin inställning till försvaret eller vara ärliga och helt enkelt lägga ner. För inte skall de stackare som blir inkallade vid ett skarpt läge bara offras som kanonmat bara för att för lite pengar skjutits till och felaktiga och oöverlagda beslut fattats inom förvaret

Med en sån försvarspolitik och ett sådant styre av försvaret så behövs inga fiender

SvD SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar