torsdag 3 september 2009

Svårt lita på Ingves

Efter förra höstens totala missbedömningar av Ingves, där han med sina höjningar var gubben motvalls jämfört med andra länders riksbanker. Så har han inget val än att vara försiktig, en låg ränta kan med ett långt perspektiv vara mycket bra för Sverige, nu finns ju alltid risken för att den underliggande inflationen sätter fart, men om riksbanken förfinar sina modeller och faktiskt renodlar dessa så bör de ha känselspröt som känner vart det blåser, men då krävs som sagt en förfining och regeringen bör nog fundera på om det krävs en annan ledning än den som snurrade till läget i höstas. Frågan de bör ställa sig är om riksbankens agerande förra hösten försämrade läget för Sverige. Därför är det inte allt för trovärdigt när riksbanken tror på en orörd ränta i ett år.


SvD DN SDS DPS HD SvD EXP DN DN DN DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar