måndag 1 juni 2009

Allt är globalt

Därför är Moderaternas idé om en Europeisk finansinspektion en utomordentlig tanke, Sanktionsmöjligheter måste följa i dess spår och att man godkänner aktörer att agera inom EU. Idén borde dock följas upp av att Europol skall kunna arbeta på ett tydligare operativt överstatligt sätt inom t ex finanssektorn, och precis som Folkpartiet föreslagit bör de kunna arbeta som ett Europeiskt FBI

SvD


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar