måndag 15 juni 2009

Fel prioritering


Jag är för upphovsrätten, och anser att denna är en del av äganderätten, vilken är en del av de grundvalar som vårt demokratiska system vilar på.

Men när det visar sig att man nu behöver tillföra 15 poliser (dvs kvalificerade utredare) till de som idag sysslar med att utreda upphovsrättsbrott, så inställer sig frågan vad gör dessa poliser idag?

Sitter de bara och väntar på att få jobba eller gör det något annat idag

När staten inte sett till att vi har tillräckligt många poliser för att ta hand om den i dag existerande brottsligheten, så är det minst sagt tveksamt att man som en konsekvens av nya lagar flyttar poliser till områden ingen arbetade med förut. Oavsett hur viktigt området är så är behovet stort av poliser redan inom existerande områden, och vår rättsäkerhet, respekt för och tron på polisen och åklagarämbetet är redan som det är i farozonen.

Dessa 15 utredare behövs säkert, men så länge vi har en polis och faktiskt åklagarbrist i Sverige så får nog man klara sig på de resurser man har. Då gäller det att prioritera de stora bovarna, staten kan inte hela tiden hålla på och införa nya områden för brottsbekämpning utan att kraftigt tillföra resurser till denna bekämpning.

SvD DN


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar