lördag 7 februari 2009

Skåningar rasister??

Fördommar är farligt speciellt i myndighetsutövning

Gamla föreställningar om skåningar som rasister verkar tyvärr få vatten på sin kvarn.
Polisvideon från upploppen i Rosengård och nu skånska polisens internutbildning verkar bara vara en naturlig fortsättning på Sjöbo och längre tillbaka i tiden.

Det krävs nu en genomgång och säkert en omstrukturering av polisen och dess sätt att arbeta i Skåne, frågan är hur ledningen kan sitta kvar med fortsatt förtroende från allmänhet och det stora flertalet poliser som inte tycker att uttalanden och ageranden är rätt.

Om ledningen av en organisation fungerar dåligt fungera också organisationen dåligt, och risken att en negativ kultur skall utvecklas är överhängande, är inte det uppenbart att det är det som har skett.
Dags för polisledningen i Skåne att inse vem som är deras uppdragsgivare, dvs vi som bor i Sverige som har genom staten gett dem i uppdrag att skydda oss mot brott, och att agera mot brottslingar, de har också fått rätten att bruka våld om så krävs.

Då krävs att polisen ser att alla i Sverige har rätt till detta skydd oavsett utseende osv, dvs alla skall behandlas med respekt. I en organisation som polisen som är så speciell i och med att den har rätt att bruka våld krävs att man hela tiden arbetar med etikfrågor, detta verkar om man ser till händelserna i Skåne inte vara någon som prioriterats av ledningen. Så det är nu dags att kräva något så osvenskt som att någon tar ansvar, och tar konsekvenserna av sitt dåliga ledarskapDN DN2 sydsv sydsv2 SvD SvD2

2 kommentarer:

 1. Varför skall vi låta vandalerna på vänsterkanten sätta agendan? Visst kan man anse att vissa polisers språkbruk är olämpligt, men jag tror att detta till stor del beror på den nedrustning av skolan som vänstern genomfört under lång tid.
  Hur många poliser vet vad NN står för? Den kunskap som krävs för att veta detta kan knappast dagens gymnasieelever förväntas ha inhämtat när de lämnar gymnasiet, så varför klaga på poliser. Jag gissar att ursprunget till Neger Niggersson ligger i att någon kanske inte allt för begåvad poliselev lurats till att tro att NN betyder Neger Niggersson.

  En annan sak som jag tror bidrar till latent invandrarförakt är att polisen inte förstår vad hemspråkstalande vandaler säger och hur skall då poliser på platsen kunna bedöma situationen. De enskilda poliserna kan ju inte veta om de blir hotade av en hemspråkstalande eller om den hemspråkstalande ber om hjälp. Om den svenska skolan fokuserat på att lära alla elever bra svenska då hade troligen huvuddelen av våra invandrarungdomar använt svenska både i skolan, till vardags och i hemmet. Detta hade förhoppningsvis haft som positiv bieffekt att deras föräldrar och äldre släktingar lärt sig svenska och att dessa kunnat få samma sorts jobb som infödda svenskar. Men detta är kanske inte meningen. Det finns kanske en dold politisk agenda inom vänstern som säger att invandrare skall utbildas till skitjobben. För det är konsekvensen för många som inte fått lära sig bra svenska i skolan.
  En upprustning av den svenska skolan med framförallt bra undervisning i svenska språket kan på sikt bidra till bättre bildning och färre konflikter mellan olika grupper i samhället.

  Dagens gnäll över polisen syftar troligen mest till att säga att det finna grupper i samhället som ogillar polisen och som gör sitt bästa för att säga att polisen är rasistisk. Vi är många som kan kallas rasister om de enskilda samtal vi hört från polisens inspelningar skall vara kriteriet för att vara rasist.
  Det som verkligen bekymrar mig det utrymme i media som de här övertrampen fått. Har våra journalister inte viktigare saker att skriva om och har ministrar och höga polischefer inte viktigare saker att uttala sig om och arbeta med? Om jag skall klaga på polisen är det tillgänglighet och viljan att ingripa som jag skulle klaga på. Jag är av åsikten att om polisen gripit de som vandaliserade under ESF2008 i Malmö, så hade det kanske inte funnits tillräckligt många ligister som kunnat vandalisera på Rosengård. Det gäller att fånga upp unga kriminella innan deras brotts-CV blivit för omfattande och det gäller att veta vilka som är de verkliga brottslingarna - det är inte polisen!

  SvaraRadera
 2. Att vissa poliser inte kan uppföra sig har inget med att att vänsteraktivister springer runt på stan och förstör ibland under täckmanteln att de har fest!!!??? (som om det vore ok att vandalisera då)

  Det är finns inget motsattsförhållande mellan korkade poliser och att polisen inte agerat som vi kan kräva vissa gånger, man just därför att polisen är så påpassad av bla media så borde de veta hur vad man säger och gör kan få konsekvenser. Men framförallt polisen är myndighetsutövare, dvs de agerar för oss alla, och visst kan stress under hotfulla situationer säkert göra att både den ena och andra säger sådant som den inte menar, men där bör utbildning och fortbildning komma in i bilden, polisen har väl en stressutbildning hoppas jag.

  SvaraRadera