måndag 9 februari 2009

Norge är ett jävla - bra land

Kreativ norrman smartast!!

Äntligen en kreativ tanke och förslag kring bl.a. vårt sargade försvar, och då kommer det från Norges utrikes och försvarsminister Thorvald Stoltenberg SvD, idén att vi skall samarbeta och utveckla de nordiska försvaren tillsammans och ingå en försvarspakt, hur klokt är inte citatet om att vi skall tillsammans skall ingå en "formell, politisk säkerhetsgaranti. Om de nordiska länderna ska vara beroende av varandra, måste de också kunna lita på att de får tillgång till nödvändiga militära medel om de skulle behöva försvara sig".

Det visar också på framsynthet och nytänkande, klartänkt är det i alla fall, för om vi samarbetar inom fler områden blir vi tillsammans starkare, visst kommer det att kosta oss en slant men som sagts många gånger förr, vi måste betala en försäkringspremie som håller oss skadelösa. Om en eventuell angripare skall kalkylera med vad kostnaden skall bli för att anfalla något av våra nordiska länder så måste denna räkna om och räkna in oss alla, i så fall blir kalkylen förhoppningsvis inte mer än just en kalkyl.

Iden om att ha gemensamma ambassader i länder där vi och våra nordiska grannar inte har någon representation är ack så enkel men ändå så klok. Samma sak gäller övervakningen av Antarktis och sammarbetet gällande jakt på krigsförbrytare.SvD SvD2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar