måndag 16 februari 2009

Verkligheten knackar på Konsfacks dörr - men ännu ingen som öppnar

Konstfacks senaste utspel med att om filmen Territoral pissing skapats olagligt borde den inte ha godkänts. Uttalandet har två roliga poänger, dels kan ju filmen inte ha skapats olagligt då själva filmen endast registrerade en olaglig händelse, dels lite av ”välkomna till verkligheten” lite yrvaket vaknar skolans ledning och upptäcker att de befinner sig i den skrämmande vanliga världen där vi andra finns.

Men räddar de sig tillbaka till sin egen värld med följande

I ett pressmeddelande från Konstfack säger Olof Glemme, prefekt på institutionen för konst, att frågan om "Territorial pissing" hör hemma i ett konstsammanhang eller inte är ovidkommande i det här fallet.

För det första så har Glemme som prefekt godkänt detta som konst när examinationen skedde, så det är väl bara att stå upp för det, eller ändra sig. För det andra så är väl en av de viktigaste anledningarna till att folk blir så upprörda att Konstfack verkar ställa sig bakom dessa två fall som just konst, och gudarna vete vad som vi inte känner till än.

DN DN2 AB AB2

1 kommentar:

 1. Hej

  Egentligen några helt olika frågor: är detta konst respektive står konstnären över lagen och följdfrågan ska Konstfack stå bakom konst som tillkommit under det att lagen brutits.

  Ska man bedriva en seriös debatt om en videofilm/installation är konst eller inte måste man fundera på vilka kriterier man använder för att definiera konst.

  För dig tycks det räcka att konstatera att du ogillar uttrycket för att samtidigt avfärda konstverket. Men tycker du inte att det blir lite väl tråkigt om konst bara är det som du gillar, estetiskt eller idemässigt.

  Med lite vidare ramar (dvs konst är inte bara vackra målningar av konventionella motiv) skulle man kunna betrakta konst som en strävan efter ett angeläget uttryck. En provocerande videoinstallation som visar förstörelsen av en tunnelbanevagn måste då kunna betraktas som en konstnärlig framställan. Inte nödvändigtvis bra konst, inte nödvändigtvis något du gillar eller åsiktmässsigt sympatiserar med, men doc ett försök till konstnärligt uttryck.

  Nästa fråga är då om konstnären står över lagen. Rimligtvis inte. Konstnären bör då naturligtvis få stå till svars för de eventuella brott han begått (t ex skadegörelse)

  Ytterligare nästa fråga är sedan hur Konstfack bör ställa sig till elever som bryter mot lagen då det skapar sin konst. Konstfack bör naturligtvis ha någon form av policy.

  Lagbrott -naturligtvis.
  Utkrävande av ansvar -naturligtvis. Restriktiv policy på Konstfack -tja det kan naturligtvis diskuteras hur den ska se ut. Konst -absolut.

  I ett historiskt perspektiv kan du se att många stora konstnärer fällts eller förföljts för bilder som inte då ansågs lagliga. Även vetenskapen har ju levt i den verkligheten.

  /AG-surf/

  SvaraRadera