tisdag 14 april 2009

Är det fel med rättvisa?

Tack Jan Björklund!

Äntligen så ser man till offren för mobbing och stök i skolorna. Om man mobbar, stör och är allmänt stökig på en arbetsplats, så kan man bli avskedad. Så självklart måste samma regler gälla inom skolans värld, även om man inte blir relegerad så måste möjligheten finnas att helt enkelt utvisa en störande elev på en vecka eller två, för att markera att allt beteende inte är ok.

Sen studsar oppositionen upp som gubben ur lådan, och skriker med en mun, polisstat, disciplinskola, samt att jan Björklund inte förstår hur skolan fungerar!!?????

Vem förstår inte hur skolan fungerar kan man verkligen fråga sig, hur ok är det om en eller ett par elever förstör för en hel klass? Är det inte bättre att man markerar var skåpet skall stå och om det behövs tar itu med andra åtgärder för att få den stökige att fungera.

Men man kan verkligen fråga sig om oppositionen tycker att det är ok att övriga klasskamrater skall betala priset för att en elev inte kan fungera, de verkar leva kvar i den gamla modellen vi haft i årtionden, där man bara tittar på, håller tummarna, blundar och hoppas att allt går bra. problemet är att det inte gick bra, och nu har Björklund en del av en lösning.


SvD SvD AB SDS KB YA TA HD AB SvD SMP 

6 kommentarer:

 1. Förstår du inte att den som stör som du kallar det är ofta ett ensamt barn som behöver stöd då är inte utvisning som du kallar det rätt väg, utan att barnet får stanna i sin trygga miljö dvs klassen

  SvaraRadera
 2. tragisk syn du har. behandla symptomen men inte sjukdomen? sämsta förslaget på länge från grabbarna med guldbyxorna

  SvaraRadera
 3. Tragisk syn DU har, är det ok att andra skall lida för en störande person, tycker du att det är ok att en person förstör fö ren hel klass?

  Hur i H-vete kan det vara fel att behandla symptomen, det betyder inte att man inte tar tag i sjukdommen, hur korkad får man vara,

  SvaraRadera
 4. Det har väl inte ETT ENDA DUGG med rättvisa att göra att bara lagstifta om mer disciplin samtidigt som arbetssituationen för både lärare och elever inom det OBLIGATORISKA skolväsendet blir allt mer ohållbar i takt med att nedskärningarna ökar då kommunernas ekonomi urholkats effektivt inte minst pga friskolevansinnet i vilket skolor drivs med SKATTEMEDEL och tillåts göras vinst på (bara det) men även pga finanskrisen. DESSUTOM tänker inte regeringen tillskjuta en krona för att REPARERA OCH RENOVERA dessa ytterst NEDSLITNA SKOLBYGGNADER som på sina ställen bjuder direkt UNDERMÅLIG arbetsmiljö för både lärare och elever.

  INTE ENS I USA är det tillåtet att skolor drivs med VINST men här i Sverige är det det, vilket INTE har borgat för kvalitet kan man lugnt säga. Antalet obehöriga lärare i de s k 'friskolorna' är skyhögt och inte acceptabelt.

  DESSUTOM gör den här regeringen INGENTING för att förbättra barns och ungdomars framtidsmöjligheter beträffande både studier, bostäder och rätten till arbete.

  Vi har 24 % ungdomsarbetslöshet, i den mån jobb finns är det nyliberalt otrygga anställningar som omöjliggör för ungdomar att skaffa sig en bostad - de får bo hemma långt upp i åren.

  Man SER INTE TILL att BOSTÄDER BYGGS - så ungdomar riskerar att inte kunna skaffa sig någon alls - särskilt som de inte heller får några jobb och inte heller de fasta jobb som KRÄVS för att man ska kunna få 1. ett hyreskontrakt eller 2. kunna ta lån för att köpa sig en bostad.

  Man FÖRSÄMRAR studiemedlen i o med att många kommer att gå miste om bostadsbidrag med det nya förslaget

  Man FÖRKORTAR tiden som ungdomar har rätt att få studiemedel - det sätter press på dem att välja RÄTT från början vilket ALL ERFARENHET visar att många har svårt för SÄRSKILT som resurser som studie- och yrkesvägledning är under all kritik, milt uttryckt. ALL STATISTIK visar också att examen inte tas på sju år i de flesta fall - livet kommer emellan, studierna har för låg kvalitet då anslagen till universitet och högskolor SKURITS NER SÅ KRAFTIGT att många studenter nu INTE ENS får mer än EN TIMMES LÄRARLEDD FÖRELÄSNING/UNDERVISNING PER VECKA! Med så LÅG kvalitet är det tveksamt om det ens kan gå under namnet HÖGRE UTBILDNING.

  Att med all denna försämring ( och det finns mer men det skulle ta en vecka att räkna upp) som nuvarande regering tillsett så är det en SÅN DUBBELMORAL att lägga skulden för konsekvenserna av denna politik på de som blivit UTSATTA för den - dvs barn och ungdomar.

  SvaraRadera
 5. Förtydligande till ovanstående kommentar - friskolesystemet (som är under all kritik på alldeles för många håll) har urholkat kommunernas ekonomi i och med att denna privata verksamhet och dess vinster FINANSIERAS med skattemedel vilket gör att allt mindre pengar blir över till de kommunala skolorna (där ändå de flesta elever går) så att de om möjligt får SKÄRA NER ÄNNU HÅRDARE vilket gör att även den verksamheten blir undermålig, självklart skapar dessa stora klasser och denna extrema lärarstress och bristen på NÖDVÄNDIGA resurspersoner en ohållbar arbetssituation för eleverna vilket kommer till uttryck i social oro och att elever med särskilda behov INTE FÅR DESSA behov tillgodosedda.

  Barn och ungdomar BEHÖVER en vuxentäthet för att inte mobbning, oro, destruktivt beteende ska breda ut sig. De behöver också en POSITIV vuxenkontakt vilket den lärarstress som råder på grund av för få lärare ytterligare försvårar.

  SvaraRadera
 6. Nemokrati

  Jag har genom mina barn upplevt både kommunala skolor och friskolor, och måste säga att det finns plus och minus med de olika skolorna, det finns bra och inte så bra lärare och skolledningar, men den utan konkurrens bästa skolan har varit ett gymnasium som är friskola, där finns ett engagemang från lärare och ledning som går utanpå det mesta vi har mött tidigare. Om de kommunala skolorna lider brist på pengar så är det inte friskolornas fel utan i så fall fungerar inte systemet bra eller så är det så att alla skolor inte behövs längre.
  Friskolorna har utan tvekan vitaliserat den svenska skolan och har även förändrat många kommunala skolor i positiv riktning, åtminstone i Stockholm

  SvaraRadera