onsdag 11 mars 2009

Bättre utbildning - lösningen är visst färre lärare

Det rimmar riktigt illa när det nu visar sig att kommunerna ute i landet skär ner på antalet lärare, med att regering har anligt en ambitiös plan för att lyfta utbildningsnivån bland skoleleverna. För ett antal år sedan så hade vi lärarbrist, så utbildningsinsatserna på lärarhögskolan ökade. Det ser nu ut som om vi får ett rekordstort antal elever utan gymnasiebehörighet, nästan 12 %, att i ett sånt läge minska antalet lärare verkar minst sagt korkat.

Visst kan det se olika ut runt om i landet beroende på elevunderlag, men frågan är också om man hela tiden kan hålla på och öka och minska antalet lärare beroende på hur många elever det finns, vem vill då satsa på en karriär som lärare med studieskulder osv.

Staten utformar utbildningspolitiken och borde då också vara en garant för att utbildningen håller en hög kvallitet. Det är inte ok att kommunalpolitiker använder skolan som en balanspost i sin kommunala budget.


DN SvD SDS AB AB2 HD KB YA TA

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar